Klauzula informacyjna RODO

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Robert Rytel prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Ubojnia Zwierząt Robert Rytel z siedzibą w Podgórzu, ul. Polna 4 (dalej Ubojnia Zwierząt Robert Rytel).

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z  którym można  się  skontaktować      w  sprawach  dotyczących  ochrony  danych  osobowych  pod adresem e -mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub numerem telefonu 501 422 549  lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

3) Państwa dane osobowe pozyskane przez Ubojnię Zwierząt Robert Rytel będą przetwarzane w następujących celach:

1. zawarcia i realizacji umowy

2. dochodzenia ewentualnych roszczeń (w tym windykacja) i odszkodowań oraz zabezpieczeniu przychodów (w tym sprawdzanie wiarygodności płatniczej)

3. prowadzenia działań marketingowych, w tym pozyskanie i utrzymanie klienta

4. sprzedaży produktów i usług

5. związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym na potrzeby prowadzenia analiz i statystyk

6. udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski oraz udzielanie odpowiedzi w toczących się postępowaniach

7. prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa

8. archiwizacji

9. spełniania obowiązku prawnego ciążącego na Ubojni Zwierząt Robert Rytel

4) Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych będzie:

1. udzielona zgoda

2. niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy

3. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze

4. niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora np. takich jak udzielania odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski

5) Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

1. procesorom (podmioty przetwarzające) w związku ze zleconymi przez Ubojnię Zwierząt Robert Rytel działaniami realizowanymi w imieniu Ubojni Zwierząt Robert Rytel

2. podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa

3. podmiotom kontrolnym i nadzorczym

4. biurom informacji gospodarczej

5. organom egzekucyjnym

6. firmom kurierskim, które będą dostarczać przesyłki do Państwa

7. nabywcom wierzytelności, którym Ubojnia Zwierząt Robert Rytel zbył przysługujące należności

8. kancelariom prawnym, którym Ubojnia Zwierząt Robert Rytel zlecił np. prowadzenie postępowania

6) Państwa dane nie będą przekazane do państw trzecich.

7) Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

1. przepisy prawa, które mogą obligować Ubojnię Zwierząt Robert Rytel do przetwarzania danych przez określny czas

2. okres, który jest niezbędny do obrony interesów Ubojni Zwierząt Robert Rytel (administratora danych)

3. okres na jaki została udzielona zgoda

8) Ponadto, informujemy, że mają Państwo prawo do:

1. żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa

2. sprostowania danych

3. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia

4. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania

5. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych

6. przeniesienia Państwa danych osobowych

9) W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez Ubojnię Zwierząt Robert Rytel, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10) Ubojnia Zwierząt Robert Rytel nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

11) Ubojnia Zwierząt Robert Rytel nie korzysta z plików cookies.

12) Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres Administratora z dopiskiem Dane osobowe lub na skrzynkę e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..